Skip to Content
Oproep | Canvas | Kinderen van de migratie

Oproep | Canvas | Kinderen van de migratie

Canvas zoekt mensen met persoonlijke migratieverhalen.

Canvas werkt aan een documentaire reeks over de geschiedenis van België als migratieland. Kinderen van de migratie wil het verhaal vertellen van de migratiegolven die ons land vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.

Kinderen van de migratie laat migranten en hun kinderen en kleinkinderen aan het woord. Met persoonlijke getuigenissen en archiefmateriaal wil Kinderen van de migratie vooral een beeld schetsen van de instroom van arbeidsmigranten vanaf de Tweede wereldoorlog, de jaren ’50 en ‘60 en de volgmigraties zoals huwelijken en gezinsherenigingen. De mensen die in België een nieuwe thuis vonden, bepaalden met die beslissing de toekomst van hun kinderen. De gevolgen van deze beslissingen zijn ook bepalend voor de generaties van vandaag.

Met de soortgelijke reeksen “Kinderen van” (de collaboratie, het verzet, de Holocaust en de kolonie) toonde Canvas hoezeer ons land doorvlochten is van het oorlogs- en koloniale verleden. In Kinderen van de migratie vertellen mensen met uiteenlopende achtergronden hoe we een migratieland geworden zijn.

Bent u zelf naar België geëmigreerd, of bent u een kind of kleinkind van migranten en wil u graag uw persoonlijk verhaal of dat van uw voorouders vertellen, neem dan contact met de programmamakers via kinderenvandemigratie@canvas.be met vermelding van uw telefoonnummer.

De uitzending van Kinderen van de migratie is gepland voor 2021.

 

 

Over VRT CANVAS

VRT CANVAS is het tweede televisienet van VRT. Het brengt compromisloze kwaliteitscontent voor een publiek dat behoefte heeft aan verdieping en uitgedaagd wil worden met nieuwe inzichten. VRT CANVAS informeert, inspireert en verbindt de mediagebruikers door middel van een onderscheidend aanbod met verrassende perspectieven en verhalen die mensen raken. Het net focust daarbij op duidingsprogramma’s, documentaires, cultuur en geschiedenis, wetenschap, internationale fictie, satire en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT CANVAS
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos