Skip to Content
Nieuw op Canvas: The Story of Europe

Nieuw op Canvas: The Story of Europe

Een zesdelige documentaire over de geschiedenis van Europa – vanaf zondag 17 maart

The Story of Europe is een omvattende reeks over de geschiedenis van Europa van de prehistorie tot vandaag. In zes chronologische afleveringen vertelt en toont de Australische historicus en Cambridge-prof Christopher Clark het unieke verhaal van ons continent en onze cultuur: van het geologische ontstaan over de eerste bewoners, de evolutie van kunst en religie, de verwezenlijkingen op het gebied van exploratie, technologie en politiek, tot en met een stand van zaken in het Europa van vandaag en een kijk op de toekomst van het continent.

Europa speelt al duizenden jaren een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis en heeft de fundamenten gelegd voor de wereldwijde moderne samenleving zoals we die vandaag kennen. Tegelijk hebben de verschillen tussen de Europese landen en regio’s, landschappen en klimaat gezorgd voor een geweldige diversiteit en eigenheid.

Christopher Clark vertelt de geschiedenis van Europa met aanstekelijk enthousiasme vanop iconische en minder bekende locaties. Zijn verhaal wordt rijkelijk geïllustreerd met prachtige beelden en verhelderende reconstructies. Het resultaat is een fascinerende reis doorheen 30.000 jaar Europese geschiedenis.

Vanaf zondag 17 maart om 20.10 u. op Canvas en VRT NU


Aflevering 1: Origins and identity

Christopher Clark in de Chauvet-grot (c) ZDF
Christopher Clark in de Chauvet-grot (c) ZDF

Waar en wanneer begint het verhaal van Europa? Op de uiterste westkust van Portugal vertelt Christopher Clark hoe het allemaal begon in het oosten. Via de neanderthaler en de homo sapiens belandt hij in de grot van Chauvet bij het prille ontstaan van de Europese kunst.  De geschiedenis leidt hem verder naar het oude Griekenland en Kreta. Daar vinden we niet alleen de eerste beschaving van het continent, maar ook de mythe waaraan het continent zijn naam te danken heeft, die van de ontvoering van de Fenicische prinses Europa door de Griekse oppergod Zeus. Het vervolg van het verhaal brengt hem naar Rome, van waaruit het Romeinse Rijk de Europese beschaving verspreidde en zo een belangrijk rolmodel wordt voor veel mensen in Europa, zelfs nadat Germaanse stammen het rijk overrompelden.

Aflevering 2: Beliefs and ideas 

Christopher Clark bij de Hagia Sophia - (c) ZDF
Christopher Clark bij de Hagia Sophia - (c) ZDF

Voor vele Europeanen is het Europa van vandaag synoniem voor het christelijke Westen, maar net zoals zo vele zaken die onze beschaving vorm hebben gegeven, komt ook het christendom uit het oosten. En het is niet het enige monotheïstische geloof dat onze cultuur mee heeft bepaald, want nog voor het christendom was het jodendom verspreid over het Romeinse Rijk, en op het Iberische Schiereiland waren de islamitische Moren aan de macht van de 8ste tot de 15de eeuw. In de 16de eeuw begon de geloofsgemeenschap van het christendom uit elkaar te vallen, met desastreuze gevolgen maar ook een nieuwe dynamiek.

Aflevering 3: Ambitions and conquests

Christopher Clark op zee - (c) ZDF
Christopher Clark op zee - (c) ZDF

Van de 15de tot diep in de 20ste eeuw veroveren en domineren de Europeanen de wereld. Voor de Spanjaarden gaat Christopher Columbus op ontdekkingsreis om een nieuwe zeeroute te vinden naar India en hij ontdekt Amerika. Deze ontdekking is het begin van de Europeanisering van de wereld. Het is een gouden tijd voor de Europeanen waar miljoenen inheemse mensen en slaven het slachtoffer van worden. Het imperialisme van de Europese grootmachten leidt uiteindelijk tot een tragedie: de Eerste Wereldoorlog.

Aflevering 4: Achievements and rewards

Van Newton tot het CERN in Genève
Van Newton tot het CERN in Genève

De geschiedenis van Europa kent veel duistere kantjes, maar de Europese cultuur verspreidt zich over heel de wereld. Het oude continent wordt koploper in de kunst, literatuur en wetenschap. Al sinds de Oude Grieken brengt Europa grote denkers en creatieve genieën voort, van Aristoteles tot Michelangelo en Einstein, van Newton tot Beethoven en de Beatles. We hebben ontelbaar vele meesterwerken, ontdekkingen en uitvindingen te danken aan Europa’s creatieve geesten, van de stoommachine tot het World Wide Web.

Aflevering 5: Commonalities and division

Christopher Clark in Versailles
Christopher Clark in Versailles

Europa is eeuwenlang een strijdtoneel geweest. Vaak werden buitenlandse vijanden gebruikt om de Europeanen samen te brengen, maar gedurende vele eeuwen vochten Europeanen vooral tegen elkaar. Pas na de Verlichting en de Franse Revolutie in 1789 rees er een nieuw Europa op, gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Toch leidde overdreven nationalisme in Europa naar twee verwoestende wereldoorlogen.

Aflevering 6: State of play

Christophe Clark in Kiev
Christophe Clark in Kiev

Europa kende nooit zo’n lange periode van vrede en welvaart als na de Tweede Wereldoorlog. Bij de val van het IJzeren Gordijn in 1989 lijkt het erop dat de droom van een verenigd, vredevol en vrij Europa waarheid wordt. Maar financiële problemen en migratiecrisissen zetten dat ideaal onder druk en het nationalisme steekt de kop weer op. Een van de gevolgen daarvan is de nakende brexit. Europa bevindt zich op een kantelpunt en de vraag is hoe dat zal aflopen.

Over VRT CANVAS

VRT CANVAS is het tweede televisienet van VRT. Het brengt compromisloze kwaliteitscontent voor een publiek dat behoefte heeft aan verdieping en uitgedaagd wil worden met nieuwe inzichten. VRT CANVAS informeert, inspireert en verbindt de mediagebruikers door middel van een onderscheidend aanbod met verrassende perspectieven en verhalen die mensen raken. Het net focust daarbij op duidingsprogramma’s, documentaires, cultuur en geschiedenis, wetenschap, internationale fictie, satire en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT CANVAS
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos