Skip to Content
Moet religie een grotere rol krijgen in de samenleving?

Moet religie een grotere rol krijgen in de samenleving?

De derde aflevering van Nachtwacht – zaterdag 23 februari

Othman El Hammouchi is 19 jaar, conservatieve moslim en filosoof. De betreurde Etienne Vermeersch noemde hem een genie. El Hammouchi vindt dat religie opnieuw een grote rol moet krijgen in onze samenleving: “Zonder God bestaan er geen objectieve waarden en dus geen moraal.” Voor hem is religie ook dé remedie tegen onze steeds oppervlakkiger samenleving.

 

Hij gaat in debat met Assita Kanko, die als moslima opgroeide maar het geloof vaarwel zei, en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Jan Leyers leidt het gesprek in goede banen.

Zaterdag 23 februari om 22.05 u. op Canvas

 

Religie moet een grotere rol krijgen

Othman El Hammouchi is een conservatieve moslim en daar is hij trots op.  Het diaboliseren van de conservatieve islam mag nu wel eens stoppen, vindt hij. Het orthodoxe jodendom en de katholieke godsdienst zijn óók conservatief, en die worden niet permanent onder vuur genomen door de seculiere ideologen. Maar hij gaat nog een flinke stap verder: voor hem moet religie opnieuw een grotere rol krijgen in de samenleving. En daar heeft hij een waslijst aan argumenten voor.

Zo vindt hij dat je onmogelijk tot universele morele regels kan komen als die alleen maar het resultaat zijn van discussies tussen mensen. El Hammouchi stelt ook dat godsdienst een authentiekere  vorm van spiritualiteit is dan de commerciële vormen (als wellness, chakra’s, enz.) waar we nu onze toevlucht toe zoeken en die volgens hem maar al te vaak charlatanerie blijken. En de conservatieve moraal van de religie erkent voor hem de eigenheid van mannen én vrouwen, in plaats van vrouwen commerciële schoonheidsidealen op te dringen.

Religie is een privézaak

Vrouwenactiviste en politica Assita Kanko stamt uit een conservatieve moslimfamilie. En zij heeft de grootste twijfels over religie als moreel kompas: religie heeft zeker veel bijgedragen, stelt ze, bijvoorbeeld door mensen tot generositeit aan te zetten. “Maar als ik al dat geweld zie, bijvoorbeeld tegen vrouwen die willen studeren, of hoe kinderen worden uitgehuwelijkt, of hoe mensen in naam van het geloof worden vermoord, dan weet ik niet waar dat moreel kompas zit.” Religie is een privézaak voor Kanko. “Als vrijdenkers zich moeten verstoppen of op straat kunnen vermoord worden, denk maar aan Theo Van Gogh, dan denk ik dat we meer religie in de publieke ruimte nodig hebben. Integendeel, we bewaken nu die grenzen al niet genoeg.”

Religie overstijgt privésfeer

De Antwerpse bisschop Johan Bonny is deze week de derde gast van Jan Leyers. En hij ziet het niet zitten om religie naar de privésfeer te verwijzen. Neutraliteit bestaat niet voor hem. Iedere mens draagt een aantal bouwstenen met zich mee, die verschillend zijn. Wil je die wegbannen, dan zou dat een grote verarming van de maatschappij betekenen. “De geschiedenis van de laatste honderd jaar zou ons héél voorzichtig moeten maken. Elk totalitair systeem is begonnen met de kraan van de godsdienst dicht te draaien en te vervangen door het politiek correcte denken van de dag.”

Komt God terug?

Nachtwacht: zaterdag 23 februari om 22.05 u. op Canvas

 

 

Contacteer ons
Anne Stroobants Communicatieverantwoordelijke Canvas
Anne Stroobants Communicatieverantwoordelijke Canvas
Over VRT CANVAS

VRT CANVAS is het tweede televisienet van VRT. Het brengt compromisloze kwaliteitscontent voor een publiek dat behoefte heeft aan verdieping en uitgedaagd wil worden met nieuwe inzichten. VRT CANVAS informeert, inspireert en verbindt de mediagebruikers door middel van een onderscheidend aanbod met verrassende perspectieven en verhalen die mensen raken. Het net focust daarbij op duidingsprogramma’s, documentaires, cultuur en geschiedenis, wetenschap, internationale fictie, satire en sport.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Anne Stroobants
[email protected]

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT CANVAS
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos